Polityka Prywatności (RODO)

1. Wstęp
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej www.januszki.com oraz za
zainteresowanie naszą działalnością. Dbamy o prywatność naszych użytkowników i
klientów i zobowiązujemy się do ochrony ich danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), oraz z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, zwanej dalej
„Ustawą”).
2. Administrator Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Januszki S. C.., z siedzibą w
34-736 Lubomierz 130, pod numerem NIP: PL 737 222 12 96, REGON: 385448481.
3. Rodzaje Danych Osobowych Przetwarzanych
Na naszej stronie internetowej możemy zbierać i przetwarzać następujące rodzaje
danych osobowych:
● Dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
pełny adres zamieszkania, firma), które dobrowolnie nam przekazujesz
poprzez formularze kontaktowe, rejestracyjne lub w ramach akcji promocyjnej
„Odbierz wejściówkę na targi w Kielcach za darmo”;
● Informacje techniczne, takie jak adres IP, informacje o Twojej przeglądarce
internetowej, czasie sesji, strony odwiedzonych w ramach naszej witryny;
● Dane zbierane za pomocą plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Cookies.
4. Cel Przetwarzania Danych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

● Udzielania odpowiedzi na zapytania lub pytania przesłane za pośrednictwem
formularzy kontaktowych;
● Realizacji zamówień i świadczenia usług oferowanych przez naszą firmę;
● Zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej oraz monitorowania
ruchu na stronie;
● Dostosowania treści i reklam do Państwa preferencji;
● Realizacji akcji promocyjnej „Odbierz wejściówkę na targi w Kielcach za
darmo”.
5. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów
prawa, w szczególności na podstawie zgody udzielonej przez Państwa poprzez
aktywne zaznaczenie odpowiednich pól formularza lub wyraźnego potwierdzenia
udzielenia zgody.
6. Udostępnianie Danych Osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane
na nasze zlecenie, takim jak dostawcy usług informatycznych, firmy marketingowe,
lub inni podwykonawcy.
7. Prawa Użytkowników
Zgodnie z RODO i Ustawą przysługują Państwu następujące prawa dotyczące
przetwarzanych danych osobowych:
● Prawo dostępu do danych,
● Prawo do sprostowania danych,
● Prawo do usunięcia danych,
● Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
● Prawo do przenoszenia danych,
● Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
● Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Zmiany w Polityce Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przyszłości w związku z
rozwojem technologii, zmianami przepisów prawa lub zmianami w naszych
usługach. Prosimy regularnie sprawdzać naszą stronę internetową w celu
zapoznania się z aktualnymi informacjami.
9. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności lub
przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres e-mail:
info@januszki.com lub pisemnie na adres naszej siedziby.
Data ostatniej aktualizacji: 12.02.2024

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY